Kalkylera min BMI!

centimeter
kilogram

 Vad är BMI?

BMI är en förkortning för Body Mass Index; vilket på svenska motsvarar kroppsmasseindex. BMI anger relationen mellan vikt och längd och används som mätsticka för övervikt. Min BMI räknar ut ditt BMI-värde och presenterar resultatet i en lättbegriplig tabell.

 Hur ska jag tyda min BMI?

BMI-mätningar stämmer inte för de som tränar mycket, då muskler väger mer än fett. Vill man göra en medicinskt korrekt mätning av övervikt bör man istället mäta sitt procentuella fetma-värde.

 Hur kan jag sänka min BMI?

Hemligheten bakom att gå ner i vikt (genom vilket man sänker sin BMI) är att äta rätt och träna regelbundet. För att få hjälp med att skapa ett träningsschema och en diet som är anpassad efter dig och dina önskemål, kontakta ditt lokala fitnesscenter/gym.

© Rene Nilsson – info@minbmi.com

- Hälso länkar